Odstąpienie od umowy

Uwaga! Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość dotyczy wyłącznie konsumentów.  

W celu rezygnacji z zakupu prosimy zgłosić ten zamiar i odesłać zakupiony towar w stanie nieużywanym wraz z poniższym formularzem w ciągu 14 dni od daty otrzymania zamówienia na adres:

2M 

ul. Madalińskiego 4/5

61-511 Poznań

Numer telefonu dla kuriera - magazyn:  789 09 09 30

Adres jest wyłącznie adresem korespondencyjnym firmy. Brak możliwości osobistego odbioru, zwrotu lub wymiany towaru. 

Szczegóły dotyczące zasad odstąpienia od umowy znajdują się w regulaminie:

https://gagaboo.com/regulamin

 Zwrot środków następuje w ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki na podany w formularzu numer konta bankowego

 

 

Formularz odstąpienia od umowy kupna/sprzedaży zawartej na odległość dla konsumentów. 

 

Sprzedawca:

2M Martyna Wasilewska-Marciniak
ul. Madalińskiego 4/5
61-511 Poznań

Adres do korespondencji i wysyłki zwrotów: 
2M Martyna Wasilewska-Marciniak
ul. Madalińskiego 4/5
61-511 Poznań

Ja/My * niniejszym informuję/informujemy* o moim/naszym* odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów:

 

 

Numer zamówienia:

Data zamówienia/odbioru:


Imię i nazwisko konsumenta/ów:

 

Numer konta do zwrotu zapłaty za zamówienie:

 

________________________________________________________
Data i podpis konsumenta1 ( 1w przypadku przesyłki pocztą tradycyjną)
*Niepotrzebne skreślić

Formularz kontaktowy
  •  
Sklep internetowy na Sellingo.pl